Vi vill påminna om att vi fortfarande är i en pandemi och att vi fortfarande behöver hålla avstånd, tvätta händerna, vara hemma om man är sjuk eller har symptom. Vi vill också uppmana alla våra elever att vaccinera sig – för allas bästa!