Distansundervisning v 8

Vi fortsätter med distansundervisning enligt planering – för detaljer om vilka elever som ska vara på skolan: se Vklass!