Den lilla skolan

med de stora möjligheterna

Miljö
Entreprenörskap
Internationellt fokus
Retorik
  • Sommarlov!

    Nu är det äntligen dags för sommarlov – alla vi på skolan önskar våra elever en härlig sommar och ledighet!

    I augusti börjar vi igen!
    Vi välkomnar alla nya elever i år 1 tisdag 16 augusti kl 8.30 i aulan!
    Välkomna tillbaka, ni som går upp i år 2 och 3 onsdag 17 augusti kl 8.30 i aulan!

Kunskapskällan

Kunskapskällan – gymnasieskolan i Herrljunga – är en liten skola med cirka 250 elever, men vi har fantastiska möjligheter och förutsättningar. På skolan blir alla sedda och man kan känna trygghet. Vi lägger stor vikt vid en god gemenskap och delaktighet vid utvecklingen av skolan. Hela skolan jobbar mycket med elevinflytande och samarbetet mellan lärare och elever.

Våra program

Bibliotek

Öppet: Vardagar, 08.00 – 18.00

Restaurang

Öppet: Tisdagar, 11.30 – 13.00