Den lilla skolan

med de stora möjligheterna

Miljö
Entreprenörskap
Internationellt fokus
Retorik
  • En kort film om Kunskapskällan!

    Vill du se en film för ett specifikt program?
    Titta på programmens sidor – där finns filmer för varje enskilt program!

Kunskapskällan

Kunskapskällan – gymnasieskolan i Herrljunga – är en liten skola med cirka 250 elever, men vi har fantastiska möjligheter och förutsättningar. På skolan blir alla sedda och man kan känna trygghet. Vi lägger stor vikt vid en god gemenskap och delaktighet vid utvecklingen av skolan. Hela skolan jobbar mycket med elevinflytande och samarbetet mellan lärare och elever.

Våra program

Bibliotek

Öppet: Vardagar, 08.00 – 18.00

Restaurang

Öppet: Tisdagar, 11.30 – 13.00