Elevhälsa

Skolhälsovårdens uppgift är att följa elevens hälsa. Som elev på Kunskapskällan kan du rådfråga skolsköterskan vid hälsoproblem. En del kan lösas direkt på mottagningen, men ibland behövs speciella undersökningar och då föreslår skolsköterskan lämplig sjukvårdsinstans och hjälper till med kontakter om så behövs.

Alla elever i årkurs 1 kallas till hälsosamtal. Vikt/längd tas och en diskussion kring hälsa och eventuella sjukdomar förs. Skolan har även en skolläkare. Tider till skolläkaren fås efter överenskommelse med skolsköterskan.

Skolhälsan har lagstadgad tystnadsplikt och får inte utan elevens medgivande föra vidare sådant som anförtrotts dem.

Skolkurator

Öppettider
Måndag: 08:30 – 16:00
Tisdag: 08:30 – 16:00
Fredag: 08:30 – 16:00
Går att nå på telefon & mail övriga dagar.

Skolkurator Christina Backenfall

Skolsköterska

Öppettider
Måndag: 08:30 – 16:00
Tisdag: 08:30 – 16:00
Fredag: 08:30 – 16:00
Går att nå på telefon & mail övriga dagar.

Skolsköterska Katrin Boqvist-Palmén