Lärlingsutbildning

Som lärling får du möjlighet att lära dig ett yrke genom att utbildning sker i huvudsak på företag inom den bransch som överensstämmer med det yrkesval du som elev gjort.

Du läser dina gymnasiegemensamma ämnen på Kunskapskällans gymnasium. Efter färdiga studier är du attraktiv på arbetsmarknaden med goda möjligheter till ett fast jobb.

Programansvarig
Lars-Ove Larsson
0513-173 18
lars-ove.larsson@herrljunga.se

Lärlingsutbildning

Lärlingsutbildning är en variant inom ramen för yrkesprogrammen. Detta innebär att det är möjligt att utbilda sig genom så kallat arbetsplatsförlagt lärande, i kombination med studier på skolan. När du väljer lärlingsutbildning gör du minst halva utbildningstiden med praktiska studier på ett företag.

Lärlingsutbildning finns idag på Kunskapskällan inom VVS och fastighetsprogrammet, industritekniska programmet, restaurang och livsmedelsprogrammet och byggprogrammet.

Vill du läsa ditt yrkesprogram i form av lärlingsutbildning? Prata med oss, vi vill öppna för ungdomar att bli lärlingar inom fler program!

Licens/betyg

Under din utbildningstid som lärling kan en del av din yrkesutbildning förläggas hos annan utbildningsgivare om det behövs för att få det som just ditt val av yrke kräver i form av till exempel licens eller behörighetsintyg.

Samarbetspartners

Vi samarbetar med företag i olika branscher utifrån det val som lärlingen väljer och önskar att utbilda sig till för framtida yrkesliv.

Studieplan

Dina studier på arbetsplatsen motsvarar minst 1250 poäng. De följer en studieplan som är anpassad till företagets verksamhet och matchar Skolverkets krav.

Studieplanen görs upp i samråd mellan skolan och företaget och med ett utrymme för individuella val. Ansvaret mellan företag och skola regleras i ett avtal och ett kontrakt upprättas mellan elev, företag och skola.

Framtiden

Att studera som gymnasial lärling kan, beroende på vilka tillval du gör, ge grundläggande behörighet för att studera på yrkeshögskolan eller läsa vidare på högskola.

Efter avlagd studentexamen är du attraktiv på arbetsmarknaden och har stora möjligheter att få arbete på arbetsplatsen där du utbildat dig.