Te

Teknik

Teknikprogrammet på Kunskapskällan är inriktat på samspelet mellan människa och teknik. Du får en bred teknisk orientering och möjlighet till specialisering inom något teknikområde, som data/it, nätverk, programmering och informationsteknik.

Stora delar av utbildningen genomförs i projektform. Du får arbeta både självständigt och i grupp med att lösa tekniskt inriktade uppdrag. Utbildningen ger en bra bas för fortsatta studier på tekniska universitet och högskolor.

Programansvarig
Björn Dawidson
0513-173 17
bjorn.dawidson@herrljunga.se

Studieförberedande

Teknikprogrammet är ett studieförberedande program som passar dig som vill bli exempelvis ingenjör, IT- tekniker, programmerare. Det är en utbildning där teori och praktiska varvas på ett naturligt sätt. Du kommer att lära dig att identifiera tekniska problem och hitta lösningar.

Vad blir jag?

Arkitekt
Civilingenjör
Byggnadsingenjör
Industridesigner
Industriekonom
Konstruktör
Entreprenör
Formgivare
Grafiker
Programmerare
Spelutvecklare
Apputvecklare
Webbutvecklare
Dataingenjör
Datapedagog
Nätverkstekniker

Självständighet

Stora delar av utbildningen genomförs i projektform. Du får arbeta både självständigt och i grupp med att lösa tekniskt inriktade uppdrag. Utbildningen ger en bra bas för fortsatta studier på tekniska universitet och högskolor.

Information och mediateknik IT/DATA

Du får kunskap om färdigheter i informations-, kommunikations- och mediateknik.

Du får kunskap om datorkommunikation och lär dig vanliga begrepp och standarder. Här ingår att kunna arbeta med enkla rit- och simuleringsprogram.

Du får grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i programmering och lär dig vanliga användningsområden för olika programmeringsspråk.

Profilen Dataspelsutveckling

Profilen dataspelsutveckling på teknikprogrammet ger dig en bra grund att stå på för att söka vidare till universitet och högskolor med utbildningar som har inriktningar mot spelutveckling. Exempel på kurser som du kan välja till är Programmering 2 och Webbutveckling 2

Programmering

Datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration av programvara. Ämnet omfattar arbete med att skapa, utveckla och anpassa programvaror samt att tillämpa datalogisk teori.

Datorteknik

Persondatorer, programvaror och kringutrustning samt färdigheter i att installera hård- och mjukvara. Du får jobba med felsökning på systemnivå och du förkovrar dig i ergonomi, säkerhet och miljö.