Im

Introduktion

På Kunskapskällan finns fyra olika introduktionsprogram:

  • Programinriktat val
  • Yrkesintroduktion
  • Individuellt alternativ
  • Språkintroduktion

Programansvarig
Therese Fredriksson
0513-172 99
therese.fredriksson@herrljunga.se

Inblick och språkresor

Introduktionsprogrammen på Kunskapskällan är till för dig som gått färdigt grundskolan, men inte sökt eller har behörighet till att komma in på gymnasieskolans nationella program. På ett introduktionsprogram får du en andra chans att nå upp till godkändnivå i svenska, engelska och matematik. Du kan även studera samhällskunskap, historia, religion, geografi, biologi, kemi, fysik, teknik, hemkunskap, bild samt idrott och hälsa.

Språkintroduktion är för dig som är nyanländ invandrare i gymnasieålder, och behöver läsa grundläggande svenska som andraspråk och eventuellt andra ämnen. På Kunskapskällan har du möjlighet att läsa språkintroduktion i en mindre grupp och i lugnare studietakt.

Upplägg

Inom ramen för Introduktionsprogrammen arbetar vi med heltidsundervisning och varvar skolundervisning med praktik ute i arbetslivet. Du har möjlighet att gå i undervisning en till fem dagar i veckan. I undervisningen jobbar vi i små grupper, vilket innebär att du kan få den hjälp du behöver.

Vi hjälper dig att hitta en studietakt som du trivs med och försöker ge dig de rätta verktygen så att du kan nå målen i respektive ämne.

Ditt behov i fokus

Utbildningstiden här på Kunskapskällan varierar eftersom vi utgår från just ditt behov. När du börjar hos oss gör vi tillsammans upp en individuell studieplan.

Vår målsättning är att förbereda er elever för utbildning eller yrkesverksamhet.