Sa

Samhällsvetenskap

och Beteendevetenskap

Vill du förstå samhället och människorna som lever i det? Då är samhällsvetenskapliga programmet ett program för dig. Beroende på vilken inriktning du väljer läser du kurser som psykologi, sociologi, kommunikation, filosofi och geografi. I samhälls-och historiekurserna utvecklar du dina kunskaper om demokrati, mänskliga rättigheter, aktuella händelser och deras bakomliggande historia.

Programansvarig
Malin Bergdahl
0513-173 07
malin.bergdahl@herrljunga.se

RESOR OCH GOD GRUND FÖR FRAMTIDEN

Att koppla studierna till världen utanför skolan är viktigt för oss och det gör vi på flera sätt. Vi gör studiebesök, strävar efter att ordna praktikplatser i år 2, samt gör längre studieresor. Vi har exempelvis de senaste åren besökt städer som Stockholm, Köpenhamn, Prag och Aten. 

En stor fördel med att läsa samhällsvetenskapsprogrammet är att du får ett stort försprång när du söker till högskola och universitet då det är enkelt att läsa kurser som ger meritpoäng. Dessutom är programmet en bred utbildning som ger dig relevanta kunskaper för vidare studier.

Kommunikation

Viktiga delar i utbildningen är att förstå förutsättningarna för kommunikation i samhället och att själv lära sig att kommunicera på ett relevant och övertygande sätt. Därför är retorik en viktig kurs.

Om du fortsätter med det språk du börjat läsa på högstadiet, har du möjlighet till full utdelning av meritpoäng, vilket ger dig fördelar när du söker till högskola och universitet!

SA är ett högskoleförberedande program som ger dig många möjligheter till vidare studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område.

Samhällsvetenskap

På inriktningen Samhällsvetenskap fördjupar du dig i programmets centrala ämnen historia, geografi, religion och samhällskunskap. Det här är inriktningen för dig som är intresserad av omvärlden, historia och politik.

Beteendevetenskap

På inriktningen Beteendevetenskap får du lära dig mer om ledarskap och organisation, psykologi, kommunikation och sociologi. I kursen ledarskap och organisation får du lära dig om hur ledarskap ska fungera i teorin och även pröva dina egna ledaregenskaper. I kommunikation och sociologi lär du dig om hur olika former av grupper i samhället fungerar och kommunicerar. I psykologin går du till botten med varför människor beter sig som de gör och kanske upptäcker du även något nytt om dig själv.

Vad blir jag?

Advokat
Kurator
Journalist
Socionom
Kommunikatör
Kulturvetare
Statsvetare
Lärare
Kriminolog
Polis
Copywriter
Präst
Psykolog