Elevråd

På Kunskapskällan arbetar vi för att framhäva alla individuella egenskaper som tillgångar istället för som svårigheter. Vi besitter en stor mix av personligheter och alla behövs.

För oss elever är det viktigt att poängtera att det här är vår arbetsplats och vi måste få delta i arbetet att styra över den. Därför är elevrådet så betydelsefullt för oss.

För att kunna komma dit vi vill, krävs att vi alla arbetar tillsammans. Alla måste känna att det finns utrymme och möjlighet att kunna påverka och göra sin egen röst hörd.

Man lyssnar till vårt elevråd. Vi kämpar för att ytterligare bredda våra möjligheter att ta större plats i de stora frågorna kring och i skolans verksamhet. Antalet medlemmar i elevrådet växer för varje år och med det vårt inflytande.

Välkommen!