Utbildningar

Våra program

Kunskapskällans programutbud är generöst tilltaget och väl anpassat för att motsvara de krav och önskemål som ungdomar idag har. Möjligheten till egna val är goda och det råder stor frihet att skräddarsy en utbildning som passar just dig.

Via ett nära samarbete med en rad lokala företag såsom Fideltronik, IMI Hydronic Engineering samt Strängbetong kan vi erbjuda ett antal intressanta yrkesförberedande program. Likaså ger våra studieförberedande program ett bra avstamp för vidare studier på universitet och högskolor.

På Kunskapskällan finns många populära inriktningar och ämnen.

Lärlingsutbildning