Om Kunskapskällan

Kunskapskällan – gymnasieskolan i Herrljunga – är en liten skola med cirka 250 elever, och vi har fantastiska möjligheter och förutsättningar. På skolan blir alla sedda och man kan känna trygghet. Vi lägger stor vikt vid en god gemenskap och delaktighet vid utvecklingen av skolan. Hela skolan jobbar mycket med elevinflytande och samarbetet mellan lärare och elever.

Entreprenörskap

För att du ska lära dig att ta vara på din kreativitet och få kunskap om hur du kan använda den, för att t. ex. starta och driva ett eget företag eller att genomföra projekt.

Miljö

För att vi alla behöver hjälpas åt på olika sätt för att skapa en hållbar utveckling för oss själva och de generationer som kommer efter oss.

Retorik

För att du med framgång ska kunna presentera dig själv och dina åsikter på ett övertygande sätt.

Om Kunskapskällan

Kunskapskällan byggdes 1999 och är en vacker och ljus skola. På Kunskapskällan är lärartätheten och kompetensen mycket hög.

Det tar tre minuter att gå till Kunskapskällan från järnvägsstationen i Herrljunga. Om man åker tåg tar det åtta minuter att åka från Vårgårda till Herrljunga och elva minuter från Floby till Herrljunga.

Vår vision

Empati och förståelse skall spira i den lilla skolans vänskapliga miljö, vilket inger självförtroende och framtidstro. Lärandet utgår ifrån individens behov, fokuserar på helheten och styrks av tryggheten i små grupper.

Verksamheten skall vara en brygga mellan framtidens nationella och internationella kunskapsbehov och bygdens traditionella företagande och praktiska arbete. För att erbjuda en utbildning mitt i verkligheten är skolan tekniskt och pedagogiskt uppdaterad.