Vf

VVS & Fastighetsprogrammet

VVS- och fastighetsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter utbildningen har du de kunskaper som behövs för att arbeta inom sektorerna fastighet, ventilation eller VVS.

På VF läser du din utbildning i lärlingsform från år 1.

Programansvarig
Lars-Ove Larsson
0513-173 18
lars-ove.larsson@herrljunga.se

Inriktningar

På Kunskapskällan har vi tre inriktningar på VF:

Inriktningen Fastighet ger fördjupade kunskaper om uppbyggnad av system i energitekniska anläggningar samt om funktioner hos system med tillhörande komponenter och den tekniska dokumentation som används i yrket.

Inriktningen Ventilation ger fördjupade kunskaper i installation, service och underhåll av ventilationsanläggningar. Den ger fördjupade kunskaper om hur olika ventilationssystem byggs upp och hur de fungerar samt hur man åtgärdar fel med hjälp av rätt typ av utrustning och verktyg.

Inriktningen VVS ger fördjupade kunskaper i installation, service och underhålla av till exempel värme- och sanitetssystem. Den ger eleverna kunskaper för att bygga system med givna funktioner och enligt gällande installationsregler och bygglagstiftning.

Licens/betyg

Under din utbildningstid som lärling kan en del av din yrkesutbildning förläggas hos annan utbildningsgivare om det behövs för att få det som just ditt val av yrke kräver i form av till exempel licens eller behörighetsintyg.

Samarbetspartners

Vi samarbetar med flera olika företag i Herrljunga och i närliggande kommuner.

Vad blir jag?

Exempel på yrkesutgångar från VF är:

  • Fastighetstekniker
  • Isoleringsmontör
  • VVS-montör
  • Ventilationsmontör

Framtiden

VF och VVS-branschen omfattar många olika yrken – gemensamt för dem alla är att det behövs folk, nu och i framtiden!

Efter VF finns många möjligheter att gå vidare inom yrket och även arbeta inom angränsande yrken, t ex som arbetsledare eller projektör.

Yrkesexamen & Högskolebehörighet

Väljer du VVS- och Fastighetsprogrammet får du efter din utbildning både yrkesexamen och grundläggande högskolebehörighet. Högskoleförberedande kurser börjar du läsa i årskurs 2. Möjligheten att välja bort högskolebehörigheten finns, om du i stället vill fokusera på dina yrkeskurser.