Den lilla skolan

med de stora möjligheterna

Miljö
Entreprenörskap
Internationellt fokus
Retorik
  • Skolstart 2021

    Tisdag 17 augusti kl 8.30 välkomnar vi alla elever i år 1!
    Våra elever i år 2 & 3 kommer tillbaka efter sommarlovet en dag senare och börjar i aulan onsdag 18 augusti kl 8.30.

  • Restaurang Källan

    Vi öppnar i höst igen!

Kunskapskällan

Kunskapskällan – gymnasieskolan i Herrljunga – är en liten skola med cirka 250 elever, men vi har fantastiska möjligheter och förutsättningar. På skolan blir alla sedda och man kan känna trygghet. Vi lägger stor vikt vid en god gemenskap och delaktighet vid utvecklingen av skolan. Hela skolan jobbar mycket med elevinflytande och samarbetet mellan lärare och elever.

Våra program

Bibliotek

Öppet: Vardagar, 08.00 – 18.00

Restaurang

Öppet: Torsdagar, 11.30 – 13.00