Kanotutflykt för elever i Idrott och hälsa

Kanotutflykt som eleverna i Idrott och hälsa 2 just haft vid Kvinnestadssjön.

hajk