CERTIFIERING FÖR RL!

Vi är mycket stolta över att nu kunna säga att Kunskapskällans restaurang- och livsmedelsprogram är en certifierad utbildning. Detta innebär att kvaliteten på utbildningen möter de krav som branschen kräver.

Mensur Galica (lärare på RL), Guri Johansen (lärare på RL), Sanna Karlsson (Kostenheten), Thereze Gunnarsson (rektor), Stefan Mikulic (Herrljunga Hotell)