DGE

Ekonomi-elever på studiebesök!

Kunskapskällan är certifierad för DGE. Det innebär att vi genomgått en process för att kvalitetssäkra vår ekonomiutbildning utifrån krav från näringsliv och högskola., och våra elever som klarar utbildningen blir diplomerade gymnasieekonomer. En elev som är diplomerad har läst fler ekonomikurser än en elev som går ett vanligt ekonomiprogram. DGE gör uppföljningar för att skolan ska få behålla certifieringen, och i den uppföljningen ingår även intervjuer med eleverna själva.

Följande är taget ur rapporten från en intervju med elever där Kunskapskällans certifiering för Diplomerad Gymnasieekonom följs upp, detta säger eleverna själva:

Eleverna som deltog i mötet kommer från både åk 2 och 3. Det är tydligt att Kunskapskällan är en mycket omtyckt gymnasieskola, där eleverna har en bra gemenskap även över årskursgränserna. De berättar att skolan är ett attraktivt val även om man bor närmare andra orter som exempelvis Borås. Diplomeringen är ett skäl till detta, men också att skolan är relativt liten och erbjuder små klasser och bra stöd. Att eleverna hört positiva saker om skolan från tidigare elever och att ryktet alltid givit en positiv bild, var andra skäl att söka till Kunskapskällan. Besöken på skolan inför gymnasievalet och att SYV-informationen var tydlig och gav eleverna bra information som gjorde valet enkelt. Nu när de har gått på skolan en tid kan de konstatera att de har gjort ett mycket bra val. Skolan är till och med bättre än sitt rykte menar eleverna. Man kommer nära varandra som elever och fördjupar relationerna istället för att känna en massa personer ytligt. Lärarna är mycket stödjande och finns alltid där för eleverna.

Eleverna berättar att det är ett bra samarbete mellan ämnen/kurser. Lärarna verkar vara ”bästa vänner” och eleverna ger exempel på ämnesövergripande samarbeten som exempelvis Miljöprojektet. Eleverna är överens om att detta samarbete är positivt. Det är kul, och det betyder att man förstår frågor på ett djupare sätt när man får olika perspektiv, det blir tydligare och lättare att begripa.

När det gäller uppföljning arbetar skolan konsekvent med elevrespons, så eleverna är tränade i att både att ge och ta kritik. De berättar att de alltid får bra återkoppling i alla ämnen. Det är i matrisform med framåtsyftande kommentarer. Det finns en tydlig likvärdighet och det märks att detta är något skolan har satsat på.

Eleverna rekommenderar verkligen sin skola! De menar att lärartätheten är suverän och att man får bra stöd som elev, vilket är ovärderligt för att lyckas även under svåra tider, som pandemin och distansarbetet. De berättar också att gemenskapen är otroligt bra.

Vi på skolan är väldigt glada för dessa fina ord, och ser förstås fram emot att ta emot nya elever till hösten, som får komma med i vår gemenskap!