Engelsk föreläsare på besök, Mr Nicholas Waters

Eleverna fick svar på sina frågor om olika engelska dialekter och accenter av språkexperten Nicholas Waters. Vi tackar för en intressant föreläsning!