Europeiska Språkdagen

Förra veckan firades Europeiska Språkdagen runt om i Europa. På Kunskapskällan firade vi detta genom att fundera över ett okänt språks grammatik, lära varandra några användbara artighetsfraser på tre språk, se ett videoclip om vad flerspråkighet kan göra med hjärnan och slutligen fika Kahlsbader-bullar!

Vinnare i vår lokala tävling s   om gick ut på att förklara ett grammatiskt fenomen i målspråket var Lander och Livar i NA 1.