Gymnasieskolan i Herrljunga får mycket bra resultat i SKL:s Öppna jämförelser

kunskapskallan - 1

Herrljunga kommun har fått mycket bra resultat i SKL:s Öppna jämförelser för gymnasieskolan som offentliggjordes på onsdagseftermiddagen.

Undersökningen mäter ett 20-tal områden och graderar sedan Sveriges kommuner.

– Något sammanvägt resultat finns inte i årets öppna jämförelser, men vi kan konstatera att Herrljunga ligger i de övre 25 procenten av Sveriges kommuner i många kategorier, säger bildningschef Bodil Jivegård.

I undersökningen finns också uppgifter om hur manliga respektive kvinnliga elever presterar.

– Kvinnliga elever presterar vanligen bättre än pojkar, men vi är skickliga på att se till att skillnaden blir liten, säger Bodil Jivegård.

När det gäller gymnasieelever som tagit examen inom tre år, så ligger Kunskapskällan och Herrljunga med sina 73 procent på 25:e plats i Sverige. För samma siffra bland manliga elever hamnar kommunen på 80 procent och blir därmed 5:e bästa kommun i riket.

– För mig är resultatet i undersökningen mycket glädjande, säger Bodil Jivegård.

Gymnasieskolans resultat är också ett bevis för väldigt goda lärarinsater under hela skoltiden.

– Vi följer systematiskt elevernas resultat i grundskolan och ser att måluppfyllelsen ökar på gruppnivå mellan årskurs 3 och 6 respektive årskurs 6 och 9. Det talar om att undervisningen är verkningsfull och gör skillnad. Det sker ett långsiktigt arbete från förskolan och hela vägen upp i skolsystemet som ger goda resultat.

Hela resultatet av SKL:s Öppna jämförelser för gymnasieskolan finns att läsa på följande länklänk till annan webbplats.