Individuella val! 1:or

Alla i år 1: nu är det snart dags att göra bland annat INDIVIDUELLA VAL!
Mer info får du på måndag i aulan – kl 14 för HÖG och kl 15 för YRK.
Blanketterna ska lämnas in på fredag 2 mars.
Broschyr individuella val 18-19.