Skolavslutningen!

 
Glad sommar!
Alla elever tillönskas ett långt och härligt sommarlov, vi ses i höst:
Våra nya elever i år 1 är välkomna onsdag 22 augusti kl 8.30 i aulan,
År 2 & 3 börjar torsdag 23 augusti kl 8.30 i aulan.