Teknikprogrammet besökte Borås Högskola

Teknikprogrammet på studiebesök på Högskolan i Borås