Ungdomsförbunden debatterade på Kunskapskällan

Eleverna i kursen Ledarskap och Organisation anordnade tisdag 10 maj en politikerdebatt på skolan. Alla ungdomsförbund bjöds in för att förklara och debattera kring sina partiers ståndpunkter i frågor som bränsle, miljö, skola, vård och integration inför valet i höst.

Ungdomsförbundens representanter svarade på frågor och skapade en livlig debatt under ledning av moderatorerna Tea Osbeck i HU3 och Joel Johansson i SA3. Den aktiva publiken utgjordes av skolans övriga elever, som skickade in frågor för ungdomsförbunden att besvara. En härlig eftermiddag i demokratins tecken!

Moderatorerna Tea Osbeck och Joel Johansson på scen med representanterna för ungdomsförbunden.