Utställning i historia

Just nu pågår en utställning i historia nere i skolans bibliotek. Eleverna i kursen historia 2 har i grupper gjort affischer med temat “offer för folkmord”. Affischerna innehåller exempelvis information om offrens och folkmordens bakgrunder samt vittnesmål. Ett berörande och viktigt ämne.