Vi har vunnit!!!! Vi kämpande och vann deltagande i EUROSCOLA i Strasbourg den 13 oktober

EKSA1eksa1Motiveringen lyder:
Skolan har arbetat med EU:s beslutsprocesser och institutioner. Målet med projektet har varit att komma fram till ”råd till EU:s makthavare”. Man har anordnat en frågestund med kommunpolitikerna i Herrljunga för att få ett lokalt perspektiv på EU:s lagstiftning. Denna frågestund har även filmats för att fler ska kunna ta del av den. Många av de frågor som eleverna arbetat med tangerar Europaparlamentets värden såsom, jämställdhet mellan könen, rätt till utbildning, kulturutbyte med flera.