Certifieringsceremoni

På måndag eftermiddag hölls en certifieringsceremoni för Kunskapskällans restaurang- och livsmedelsprogram – som nu är en certifierad utbildning!

Följande motivering finnes på vårt diplom: “Genom ett välfungerande samarbete som bygger på engagemang, öppenhet och viljan att ständigt utvecklas visar Kunskapskällan, tillsammans med samarbetsföretagen inom besöksnäringen, att de uppfyller alla kvalitetskriterier för Visitas certifiering av gymnasiala utbildningar. Tillsammans har dessa samarbetspartners tagit fram och implementerat ett gemensamt värdegrundsarbete samt processer som säkerställer en hög kvalitet på utbildningen, vilket garanterar att eleverna lär sig de aktuella yrkeskunskaper som branschen efterfrågar.”

Vi är mycket stolta över denna certifiering då kvalitet är centralt för oss i alla våra utbildningar. 🙂