Samverkan med Altorp

Med start det här läsåret har Kunskapskällan ett samarbete med högstadieskolan Altorp som ligger precis intill. Under eftermiddagen idag har Altorps personal varit på besök hos oss på Kunskapskällan. Tack för en givande stund tillsammans! 🙂