Energiprojektet med EKSA2 och NATE2

I en vecka har NA,TE, EK och SA 2 haft ett ämnesövergripande projekt som handlat om energi. Förutom att presentera olika idéer som energikonsulter, har eleverna representerat regeringen, Ringhals, Naturskyddsföreningen och en rad andra grupper i en debatt angående uranbrytning i Herrljunga. Dessutom besökte de Ekocentrum i Göteborg, Tumbergs vätgastillverkning och Hårsmars gård i Tarsled för att titta på solceller. Bilderna visar lunchen på väg tillbaka från Göteborg, rundvandringen i Tumberg. Doften runt vätgastillverkningen är något de inte kommer att glömma i första taget:-)! En givande vecka!

energiproj4_small energiproj2_small energiproj3_small energiproj1_small