Ny svarv till Industritekniska programmet.

För några veckor installerades en ny svarv i Industritekniska programmets lokaler. Den ersätter en äldre sliten modell.
Svarven är manuell och styrs inte av någon dator. Här får eleverna lära sig grunderna i skärande bearbetning för att senare gå över till att arbeta med CNC-styrda maskiner.

Mohammed och Suhrab inspekterar den nya svarven.

Mohammed och Suhrab inspekterar den nya svarven.