Föreläsning i aulan av representant från Försvarsmakten. 24/4 kl 9.15-10.00

Försvarsmakten kommer till skolan och föreläser om försvaret, värnplikt och frivillig värnplikt.

Aulan 9.15 – 10.00