TE1 i Göteborg

Idag har TE1 varit på Göteborgs stads utställning om regionens infrastrukturprojekt, bl.a. Västlänken och Linbanan. Därefter besöktes ÅF för en presentation kring hur solceller kan integreras i byggnader.