Misstanke om förvaring av narkotika på Kunskapskällan

Ledningen på Kunskapskällan har fått kännedom om att det möjligtvis förvaras narkotika någonstans på skolområdet. Därför har nu en polisanmälan upprättats.

Läs hela artikeln här