Skolavslutningen 10/6

8:30 – 9:00 Samling i klassrummen med era mentorer

9:00 – 10:00 Samling i aulan

10:00 – 11:00 Mingel och kakbuffé

11:00 Bussarna hem avgår