Studenten! 4/6

Info för blivande studenter:
Studenten är torsdagen 4 juni.

Samling i aulan 10:00-11:30
(Fotograferingen äger rum innan samlingen i aulan, men tiderna för det kommer senare).

Utspring och efterföljande kortege 11:30